Aanduiding voor kruisend verkeer. Begin voetgangers-zone Verplichte rijrichting Pas op: IJzel of sneew. Verkeersbord Einde autoweg. Voorrangskruispunt (rechts) Pas op: Voetgangers. Pas op: Losliggende stenen. Bebakening Gesloten voor voetgangers  	Parkeerplaatsen voor een bepaalde categorie Pas op: Bocht naar links. Gesloten voor voertuigen waarbij de aslast hoger ligt dan het aangegeven gewicht Aanduiding in welke richting het erboven geplaatste bord van kracht is

Links


2toDrive
© 2009 - 2019 Autorijschool Alert | Alle rechten voorbehouden