Gesloten voor voertuigen die zwaarder zijn dan het aangegeven gewicht Parkeerplaatsen Pas op: Gevaarlijke daling. Alleen voor bussen. Voorrangskruising Inhalen toegestaan Pas op: Drempels. Gesloten voor voertuigen waarbij de aslast hoger ligt dan het aangegeven gewicht Pas op: (brom-) fietsers. Bebakening Parkeerverbod Bewegwijzering Bewegwijzering Ruiterpad Gesloten voor voertuigen die hoger zijn dan de aangegeven hoogte

Links


2toDrive
© 2009 - 2019 Autorijschool Alert | Alle rechten voorbehouden