Begin zone: verboden te parkeren Verplicht (brom-) fietspad  	Parkeerplaatsen voor openbaarvervoerreizigers.  	Parkeerplaatsen voor een bepaalde categorie Bewegwijzering Pas op: Spoorwegovergang Keerverbod Pas op: Spoorwegovergang Pas op: (brom-) fietsers. Parkeerverbod Gesloten voor voertuigen waarbij de aslast hoger ligt dan het aangegeven gewicht Alleen voor vrachtauto's. Verkeersbord Aanduiding in welke richting het erboven geplaatste bord van kracht is Bewegwijzering

Verkeersborden

OmschrijvingNaam
Deze borden geven aan hoe hard je mag rijden.
A-Borden (snelheid):
Deze borden geven aan of je voorrang hebt, of voorrang moet verlenen.
B-Borden (voorrang):
Deze borden geven aan of je een weg in mag rijden of niet.
C-Borden (geslotenverklaring):
Deze borden geven aan in welke richting je moet rijden.
D-Borden (rijrichting):
Deze borden geven aan of je mag parkeren of stilstaan.
E-Borden (parkeren en stilstaan):
Deze borden geven aan wat je niet of wel mag.
F-Borden (overige geboden en verboden):
Deze borden geven een bepaald soort weg aan.
G-Borden (verkeersregels):
Deze borden geven de bebouwde kom van een stad of dorp aan.
H-Borden (bebouwde kom):
Deze borden waarschuwen voor iets.
J-Borden (waarschuwing):
Deze borden geven aan naar welke stad of dorp de weg gaat.
K-Borden (bewegwijzering):
Deze borden geven informatie over iets.
L-Borden (informatie):
Deze borden geven aan of je op deze rijstrook mag rijden.
R-Borden (rijstrooksignalering):
Deze borden geven verschillende situaties aan.
X-Borden (diverse aanduidingen en bebakeningen):
Deze borden geven informatie over het bord dat er boven hangt.
0-Borden (onderborden):
© 2009 - 2019 Autorijschool Alert | Alle rechten voorbehouden