Praktijklessen
  Praktijkexamen
  Theoriecursus
  Tussentijdse Toets
Voetpad Afbuigende voorrangsweg Alleen voor motorvoertuigen. Bebouwde kom Bebakening Einde verplicht fietspad. Pas op: (brom-) fietsers. Bewegwijzering Pas op: Drempels. Parkeerplaatsen voor bepaalde tijd Gesloten voor voetgangers  	Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller mogen of kunnen dan 25 km/h, (brom-) fietsen Erf Aanduiding in welke richting het erboven geplaatste bord van kracht is Het begin van een 30 km. zone

Auto

© 2009 - 2017 Autorijschool Alert | Alle rechten voorbehouden