Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen Inhaalverbod voor motorvoertuigen Gesloten voor alle motorvoertuigen Rijstrook verlaten Einde inhaalverbod. Gesloten voor voertuigen waarbij de aslast hoger ligt dan het aangegeven gewicht Inrijden toegestaan Aanduiding in welke richting het erboven geplaatste bord van kracht is Pas op: File. Begin voetgangers-zone Pas op: Rotonde. Maximumsnelheid op een elektronisch verkeersbord Verboden (brom-) fietsen te plaatsen Pas op: Drempels. Hoogte onderdoorgang

Nieuwtjes


Data´s theorieles
 

 24 en 25 februari van 13.00 tot 17.00  vol is vol.......

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarieven 2017

Let op de vernieuwde prijzen per 1-3-2017


-------------------------------------------------------------------------------------------------© 2009 - 2017 Autorijschool Alert | Alle rechten voorbehouden