Pas op: Beweegbare brug. Stop Verplichte rijrichting Aanduiding in welke richting het erboven geplaatste bord van kracht is Einde onverplicht fietspad. Gesloten voor voetgangers Verboden stil te staan Einde autoweg. Verplichte rijrichting Pas op: Laagvliegende vliegtuigen. Afbuigende voorrangsweg Begin zone: verboden te parkeren Pas op: Gevaarlijke daling. Pas op: Rijbaanversmalling Taxistandplaats

Nieuwtjes


            BINNENKORT IN SNEEK

                                                     THEORIEDAG

                                                                              9-2-2019
                                                                                                      € 85,-

© 2009 - 2019 Autorijschool Alert | Alle rechten voorbehouden