Praktijklessen
  Praktijkexamen
  Theoriecursus
  Tussentijdse Toets
 	Parkeerplaatsen voor openbaarvervoerreizigers. Parkeerplaatsen voor carpoolers. Pas op: Tegenliggers. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen Pas op: Slipgevaar. Bewegwijzering Inhaalverbod voor motorvoertuigen Pas op: Spoorwegovergang Pas op: Bocht naar links. Parkeerplaatsen Gesloten in deze richting voor voertuigen Verplichte rijrichting Ga terug. Pas op: Losliggende stenen. Pas op: Slecht wegdek.

Tussentijdse Toets

 

 
Het CBR biedt u de mogelijkheid om een “proefexamen” te doen. U maakt dan kennis met het examen en de examinator. Als u de bijzondere verrichtingen voldoende uitvoert kunt u hier vrijstelling voor krijgen bij het eerstvolgende officiële examen.

De Tussentijds toets ( T.T.T.) kunt u een aantal weken voor het examen doen. U dient dan in het bezit te zijn  van het theorie certificaat.

Kosten:    € 185,-
                                   
© 2009 - 2017 Autorijschool Alert | Alle rechten voorbehouden